Инвестиционни предложения

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

Инвестиционно предложение за изграждане на пътна връзка на бул. “Ал. Малинов” и ул. “Божан Рангелов” по регулационния план на “Младост 4”
1. Обява

13:12 | 28.07.16 | Инвестиционни предложения