Инвестиционни предложения

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

Инвестиционно предложение за изграждане на многофункционална сграда с кафене и гаражи от Ирина Георгиева и Стилиян Георгиев
1. Обява

14:15 | 28.10.16 | Инвестиционни предложения