• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) ’’Теленор България” ЕАД

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за строеж
“Оптично кабелно захранване на базова станция 1028 на
„Теленор България“ ЕАД, ж.к. “Младост“ 1 , бл.17, вх. В, гр. София“

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти : Соня Илиева- 0888 138 956

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-soila.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Оригинален документ: Обява

12:10 | 13.06.18 | Инвестиционни предложения