• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Топлофикация София” ЕАД
ул.”Ястребец” 23Б, ж.к.Борово, София 1680

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Обекти на територията на СО – Район “Младост“ от инвестиционната програма „Изграждане на нов участък от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София” ЕАД през 2018 г.

M18-II-25 Реконструкция на участък от Ш-та Искърска топломагистрала за монтаж на 2 бр. спирателни клапи DN 1200 в камера № КИ-35 на бул. „Асен Йорданов“ – кв. „Полигона“

За контакти: Венцислав Кенанов , ул.”Ястребец”23Б, София 1680

тел.0878650003
/лице, адрес/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул.

“Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Оригинален документ: Файл

12:06 | 26.07.18 | Инвестиционни предложения