Инвестиционни предложения

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и дои.)

от „МЕРИДИАН-22” ООД, ЕИК 030059022 седалище и адрес на управление: гр. София, жк “Драгалевци – Киноцентъра’’, ул. 4‘314″ № 2, р-н Витоша адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Славите”, бл. 1, офис „Амфион’4 ЕООД за контакти: тел.: 0889 886 883; e-mail: office@amfion-bg.com

СЪОБЩАВА

За инвестиционно намерение за пристрояване към съществуваща сграда на частно езиково училище „Меридиан – 22” в УПИ IVs8,582 – „за средно и виеше училище с пансион”, в кв. 10, м. „ж.к. Младост 2”, р-н „Младост”, Столична Община”.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:
Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Оригинален документ: Файл

11:43 | 02.08.18 | Инвестиционни предложения