• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00
  • ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Инвестиционни предложения

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост – На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

От„А1 България“ ЕАД
гр. София,
ул. “Кукуш” № 1, ЕИК: 131468980
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: I. „Базова станци – SOF 1773”

Местоположение: ул.”Св. Киприян”, ж-к ’’Младост 2”, бл. 236, гр. София

За контакти: „А1 България“ ЕАД
гр. София, ул. “Кукуш” № 1, ЕИК: 131468980

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ

Приложение:
1. Информация но чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Оригинален документ: Файл

17:05 | 10.09.18 | Инвестиционни предложения