• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00
  • ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Инвестиционни предложения

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм и доп.)

20:06 | 06.11.20 | Инвестиционни предложения