• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява за инвестиционно намерение за образуване на нов УПИ ХХ-1170 – „за обществено обслужване”

Обява до заинтересованите лица и общественост относно ново инвестиционно предложение на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г, изм.ДВ бр.3/2006г., доп. ДВ бр.3/2011 г)

„СОФАВТО” ООД, с управител Тони Стоянов Златков, седалище и адрес на управление – гр.София, бул.”Г.М.Димитров” бл.6 СЪОБЩАВАТ, че има изработен ПУП – ПРЗ (план за регулация и застрояване) за образуване на нов УПИ ХХ-1170 – „за обществено обслужване” (образуван от ПИ с идентификатор № 68134.4093.1170 по КККР на кв.Горубляне), кв.14, м.”Горубляне”, р-н Младост, Столична община.

Лице за контакти: Мартина Шишкова, моб.0878 800 066
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.София 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, ет.Ю
e-mail: riew-sofia@ riew-sofia.govemment.bg

Вижте обявата тук: Обява за инвестиционно намерение

17:41 | 23.05.17 | Инвестиционни предложения