• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

Обява за инвестиционно предложение за проект за ИПРЗ и РУП в обхват на ПИ от Болкън Бизнес Център ЕООД

Обява от “Болкън Бизнес Център” ЕООД ЕИК 203141862 със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Оборище, ул. Поп Богомил №6 ет. 1, ап. 3 представлявано от управителя Александър Любомиров Димитров за инвестиционно предложение за проект за ИПРЗ и РУП в обхват на ПИ с идентификатор 6834.4081.582 и ПИ с идентификатор 6834.4081.423 и образуване на нови УПИ I-582,423 за офиси, паркинги и ТП, УПИ-II-423 за ПГ, магазини, офиси, жилища и складове и ТП и УПИ I-582.423, УПИ II-423 за ПГ, магазини, офиси, жилища, офиси, складове и ТП и УПИ IV-423 за ПГ, магазини, офиси, жилища, складове и ТП. Местонахождение кв. 7А, местност НПЗ “Изток – Къро”, СО Район Младост.

Вижте обявата тук: Обява за инвестиционно намерение

20:07 | 19.05.17 | Инвестиционни предложения