Търгове и конкурси

Обява за конкурс

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект с функция – търговски обект със зона за маси за консумация на открито.

14:19 | 29.05.15 | Търгове и конкурси