• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00
  • ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Инвестиционни предложения

Обява за ново инвестиционно предложение за изграждане на: “Офис сграда със заведение за хранене, кафене, фитнес, детска занималия, химическо чистене, супермаркет, аптека, пекарна, подземен паркинг, трафопост…” кв.10, НПЗ “Изток”, м. “Къро”, р-н “Младост”

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Валентин Славчов Каназирев – Управител “Фраксинус Инвестмънт” ЕООД седалище и адрес на управление: гр. София, р-н “Младост”, бул. “Цариградско шосе” No 115-Н, ет.4, ЕИК 204556313

Лице за контакт: Мира Симова GSM: 0889 997 199

СЪОБЩАВАТ на засегнатото население, че има ново инвестиционно предложение за изграждане на: “Офис сграда със заведение за хранене, кафене, фитнес, детска занималия, химическо чистене, супермаркет, аптека, пекарна, подземен паркинг, трафопост, резервоар за противопожарни нужди и обслужващо застрояване” с местонахождение УПИ 1-9506, 9528, 9529, 9492, 9456, 9520, 9521, 5021, 5022 ,5023, 9494 за “Научно технологичен парк София”, кв.10, НПЗ “Изток”, м. “Къро”, р-н “Младост”, гр.София.

Лице за контакт: Мира Симова GSM: 0889 997 199
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” N° 136, ет. 10 e-mail: riosv@riew-sofia.org

Вижте целия документ: Обява за инвестиционно намерение м. Къро

18:27 | 25.10.17 | Инвестиционни предложения