• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява за предоставяне на оферта за избор на изпълнител при условията на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

ОБЯВА
За предоставяне на оферта за избор на изпълнител при условията на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП


Уважаеми дами и господа,
Във връзка с изпълнението на проект „Съпричастност за независим живот” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., е необходимо да бъде сключен договор с предмет “Доставка на канцеларски материали”.
Желаещите, могат да подадат оферти в свободен текст до 17.00 ч. на 28.03.2016г. на e-mail: so_mladost@mail.bg, или на адрес: гр.София, ул. “Свето Преображение” № 1.
Телефони за контакти: 02/877 50 64

/Л. Кацова – мл. експерт ОСДЗКС/

 

15:41 | 21.03.16 | Инвестиционни предложения