Обяви за работа

Обява за провеждане на конкурс за военни оркестранти за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 29.11.2022 г. и 30.11.2022 г. в Съвместното командване на специалните операции.

За повече информация:

http://www.mod.bg МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
http://www.comd.bg ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
фейсбук страница: Военно окръжие І степен – София

Военно окръжие І степен – София:
Офис за военен отчет в район „Младост”,
гр.София, ул. ”Свето Преображение” № 1, стая № 109,
тел. 02/9067 624; 02/9067 625; 0887 701 533
Набиране на кандидати за военна служба, курсанти и доброволен резерв,
гр. София, ул. Г. Бенковски № 12, стая 101,
тел.: 02/ 922 38 24; 02/ 922 38 25; 0882 287 929