Обяви за работа

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

За повече информация:

 

http://www.mod.bg       МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

http://www.comd.bg     ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

фейсбук страница:      Военно окръжие І степен – София

 

Военно окръжие І степен – София:

Офис за военен отчет в район „Младост”,

гр.София, ул. ”Свето Преображение” № 1, стая № 109,

тел. 02/9067 624; 02/9067 625; 0887 701 533

Набиране на кандидати за военна служба, курсанти и доброволен резерв,

гр. София, ул. Г. Бенковски № 12, стая 101,

тел.: 02/ 922 38 24; 02/ 922 38 25; 0882 287 929