Обяви за работа

Обява за работа по ЗРД-269_НГЧ,

За повече информация:

http://www.mod.bg       МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

http://www.comd.bg     ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

фейсбук страница:      Военно окръжие І степен – София

Военно окръжие І степен – София:

Офис за военен отчет в район „Младост”,

гр.София, ул. ”Свето Преображение” № 1, стая № 109,

тел. 02/9067 624; 02/9067 625; 0887 701 533

Набиране на кандидати за военна служба, курсанти и доброволен резерв,

гр. София, ул. Г. Бенковски № 12, стая 101,

тел.: 02/ 922 38 24; 02/ 922 38 25; 0882 287 929