Обяви за работа

Обява за работа

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “МЛАДОСТ”
Обявява свободни работни места за длъжност “Медицинска сестра в яслена група”
Телефон за контакт: 02/877 35 18
Човешки ресурси

16:00 | 09.11.15 | Обяви за работа