Обяви за работа

Обява за работа

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”,с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РД-06-305/15.10.2014 г. на кмета на район „Младост”.
Обявява конкурс:
За длъжността: Старши юрисконсулт в отдел “Административно-информационно и правно обслужване”
Цялата обява, изисквания, описание, документи и др., можете да изтеглите от файлa Обява за работа.
1. Обява за работа
2. Списък с допуснати кандидати
3. Списък с недопуснати кандидати

16:38 | 24.10.14 | Обяви за работа