Обяви за работа

Обява за работа

Столична община – район „Младост“ обявява конкурс по документи за работа в детски заведения за длъжност – Медицинска сестра в яслена група

Изисквания към кандидатите:
– образование – медицинска сестра (специалист или бакалавър)
– предишен опит в детска ясла или градина – предимство
– човек, който обича децата и се грижи за тях не само по задължение
– познаване на основната нормативна уредба
– лична здравна книжка, издадена и заверена по надлежния ред – при назначаване.

Предложението на работодателя:
– възнаграждение, отговарящо на позицията с пълна осигуровка – 530,00лв.
– клас прослужено време за всяка година по специалността – 1%.
– средства за работно облекло в размер на минималната работна заплата за страната.
– възможност за удължен годишен отпуск до 40 дни.
– 6-месечен изпитателен срок.
– работно време на смени.

На интервю ще бъдат поканени само кандидати, отговарящи на посочените изисквания.

Срок за подаване на документи: 25.08.2015г.

За справка телефон: 02 974-62-30 – д-р Георги Костов

Ел.адрес за изпращане на СV: so_mladost@ mail.bg

СV се приема и на място в сградата на СО район „Младост“ , ж.к. „Младост – 3”, ул. „Свето Преображение” № 1, гише 3-4 /Деловодство/.

15:14 | 28.07.15 | Обяви за работа