О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община – район „Младост”

 ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РАБОТНИЦИ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ – КОСАЧИ

НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР за поддържане на общинските зелени площи на територията на район „Младост”

Основни дейности:

Извършване на дейности по озеленяване и поддръжка на прилежащи терени на територията на район „Младост”, както следва- обществени градини и паркове, поддръжка на вътрешноквартални и алейни пространства.
Изисквания:
Кандидатите трябва да имат опит в работата с професионални моторни коси тип “тример”.

Опит по дейността е предимство
Заплащане: 6,50 лв. на час.
Необходими документи за кандидатстване:    

  1. Заявление до Кмета на район „Младост”, с телефон за контакт.

Кандидатите започват работа веднага след практически тест за работа с необходимата техника и оформяне на документите.
Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Младост”, гр. София, бул. „Свето Преображение” № 1, деловодство,

Работно време – 08:30 до 17:00 часа.
Телефон за информация: 02/9067 681

КМЕТ НА РАЙОН „Младост”:
/арх. Стефан Стефанов/