Обяви за работа

Обява за работа

Списък на допуснатите кандидати и Списък на недопуснатите кандидати  в Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в отдел “Административно-информационно и правно обслужване” в Столична община – Район “Mладост”.

1. Допуснати кандидати
2. Недопуснати кандидати

15:15 | 14.10.16 | Обяви за работа