СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ”

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

ЗА РАБОТА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „МЛАДОСТ”

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

  1. Осъществяване дейности по превенция и профилактика здравето и сигурността на децата;
  2. Организира здравното възпитание на децата, провежда здравна просвета на родителите и персонала;
  3. Контролира изпълнението на санитарно – хигиенните изисквания;
  4. Организира и контролира спазване на нормативните изисквания за правилно и рационално хранене на децата;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Заявление до кмета на район „Младост” с телефон за контакт;
  2. Автобиография /CV/;
  3. Копие от диплома за завършено медицинско образование;
  4. Копие от документи, удостоверяващи професионален опит;

Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Младост”:

гр. София, бул.”Свето Преображение”№1, деловодство.

Работно време: всеки ден от понеделник до петък  – 08.30 до 17.00 часа

Телефон за информация: 02/ 90 67 614