Съобщения

ОБЯВА : Национален ученически конкурс "Наследник съм на ..." Посветен на 110-годишнината от балканските войни

Централно военно окръжие съвместно с Министерството на отбраната и Министерството на образованието и науката, регионалните управления на образованието и Съюза на ветераните от войните на България организира национален ученически конкурс на тема „Наследник съм на …“ посветен на 110-годишнината от Балканските войни.