Търгове и конкурси

Обява

Столична община и Район “Младост” на основание чл.47, ал.1 във връзка с чл. 31, ал.2 и чл. 34, ал 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка със заповед №№ СО -РД-09-1169/02.04.2014 г. на кмета на Столична община и Протокол № РД-9304-20/16.05.2014 г. на конкурсната комисия, утвърден от кмета на район “Младост”, ОБЯВЯВА:
удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на части от свободни общински нежилищни имоти – частна общинска собственост, върху които е предвидено разполагане на преместваеми обекти – унифицирани павилиони, по одобрени от главния архитект на Столична община локални схеми за район „Младост” № 23 и 30.
За повече информация вижте прикачения файл.

1. Обява за конкурс сх.23 и 30 – удължаване с 15 дни
obqva-za-konkurs-sh-23-i-30-udaljavane-15-dni

16:03 | 22.04.14 | Търгове и конкурси