• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

Обява

До заинтересованите лица и общественост
На основание чл.6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003г., изм. И доп.)

15:24 | 14.08.15 | Инвестиционни предложения