• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
“Сантулита” ЕООД. С представител Ивелин Стоянов Бежев. Седалище гр. София, ул. Ами Буе 60, ЕИК 203555016
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за преустройство на съществуващо производствено помещение в цех за преработка на плодове и зеленчуци, с местоположение гр. София, район Младост, ул. Проф. Константин Илиев 3,ет.1.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/
За контакти: Ивелин Стоянов Бежев, 0888936819, ул. Ами Буе 60, гр. София
/лице, адрес, телефон/
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

15:45 | 25.08.15 | Инвестиционни предложения