• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията н реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Емилия Стефанова Михалкова – Василева

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение:

Преустройство и обединение на ателие за ремонт на хладилници, ателие за стъкларски услуги и сутерен №4 и промяна на предназначението им във ветеринарна клиника в сградата на Битов комбинат до бл. 67 в Младост 1
За контакти: Николай Михайлов Ангелов
гр. София, ул. „Церова гора“ №12, ет.6, ап.13
тел. 0887244763
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” №136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg
Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

14:23 | 25.09.15 | Инвестиционни предложения