Търгове и конкурси

Обява

Удължаване на срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на общински нежилищен имот – частна общинска собственост

 

14:27 | 02.10.15 | Търгове и конкурси