• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост
На основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредба за условията и реда за оценка въздействието върху околната среда(Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп.)

14:33 | 13.10.15 | Инвестиционни предложения