• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ бр. 25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2006г.)

 

“Мултитехник Строй” ООД
адрес – гр. София, ж.к.Младост1, бл.156, вх.В, ап.404

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на:

 

Уличен водопровод ф160мм ПЕВП по ул Гр.Горбатенко”от връзка със съществуващ Водопровод ф160мм ПЕВП до СВО за УПИ VI-278, кв.7,м.ж.к.”Младост-1″,р.Младост, гр.София.

 

Новопроектирания водопровод е предвидено да се изпълни от ПЕВП тръби ф160мм за 10 атм. с обща дължина 79,75м.

Лице за контакти: Кристина Канинова 0888440290

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София -1618, бул. “Цар Борис III”, № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@,riew-sofia.qovernment.bq

Приложение:
1. Информация по чл.4, ал.З от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр. 25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2006г.)

15:24 | 17.02.16 | Инвестиционни предложения