• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

До заинтересованите лица и общественост.
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), НЮ ЕИДЖ НЕТУЪРКС” ЕООД, гр. София, СО – район „Младост”, ж.к. Младост 1, бл. 48, вх. Б, ет. 2.
Съобщава, на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАБЕЛНО ТРАСЕ ЗА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА НА „НЮ ЕИДЖ НЕТУЪРКС” ЕООД, СО -район „Младост”, гр. София. За контакти: Алексей Джамбазов, тел. 0887 383 021
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София — 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org.
Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

16:53 | 02.06.14 | Инвестиционни предложения