Обявление по ЗУТ

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ относно Заповед № PMЛ17-PA50-12/09.06.2017 на главния архитект на район „Младост”

Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № PMЛ17-PA50-12/09.06.2017г. на главния архитект на район „Младост”, с която се разрешава изработване на проект за:

• Изменение на плана за регулация на УПИ VI-13 и УПИ VII-14, кв.100, местност „кв. Горубляне“ по плана на гр. София;

• Изменение на плана за застрояване на УПИ V-12 и УПИ VI-13, кв.100, местност „кв. Горубляне“ по плана на гр. София.

 

Вижте обявлението: Обявление РМЛ17-РА50-12

23:44 | 13.06.17 | Обявление по ЗУТ