• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

До заинтересованите лица и общественост.
На основание чл. 6, ал. 1 и ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), „НЕВОН” АД гр. София 1784, бул. „А.Сахаров” №20А, Алекс. Никодимов.
Съобщава,
На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за преустройство с промяна на предназначението на магазин и кафене в „ Медицински център” с 8 лекарски кабинета, бул. „А. Сахаров” 20А.
За контакти: Ралица Праматарова, 0898452342
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София — 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

17:51 | 01.07.14 | Инвестиционни предложения