• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

Обява

До заинтересованите лица и общественост.
На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2006г.) .“СОФТМЕД” ЕООД, адрес: гр.София, р-н „Искър”, ул.”5010” 2/
На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за разширяване на своята дейност, чрез добавяне на събиране, сортиране и временно съхраняване на хартиени, пластмасови и стъклени отпадъци.
На площадка с местонахождение: гр.София, УПИ VIII 506, кв. 1 на НПЗ Изток, м. Къро, с площ от 150 кв.м.
На площадката ще се извършват дейности по: събиране, сортиране и временно съхраняване на хартиени, пластмасови и стъклени отпадъци.
За контакти: Силвана Тодорова, гр.София, бул. „Владимир Вазов” 40, ет.2, тел: 4911283.
Писмени становища и мнения се приемат в:
РИОСВ, гр. София- 02 / 940 64 98
Район Младост — 02 / 974 62 30

18:17 | 25.07.14 | Инвестиционни предложения