• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

До заинтересованите лица и общественост.
На основание чл.4 , ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС,ДВ,бр. 25/2003г.,изм. и доп.) „МЦ Зора” ЕООД с управител д-р Ива Петкова. Седалище и адрес на управление: гр.София ,район „Красно село” , ул. „Княгиня Клементина” бл. 188,ет. 8,тел.: 0888 242 583
На засегнатото население,че има инвестиционно предложение за изграждане на : Медицински център – Офталмологична болница „Зора” с хоспис, ресторант за персонала и подземен гараж в УПИ IХ-1037, кв. 8, м. НПЗ „Изток” – м. „Къро”, р-н „Младост”, ул. ”Петър Протич”
За контакта : Д-р Ива Петкова,тел. 0888 242 583
Приложние:
1. Информация по чл. 4 , ал. 3 от Наредбата по ОВОС.

13:56 | 15.10.14 | Инвестиционни предложения