• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

До заинтересованите лица и общественост.
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)„ЛЕНАСТРОЙ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК № 175071916, София, ул.”Лидице” №2, ап.8
Съобщава,
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за строителство на „6-етажна офис сграда с подземен гараж” в УПИ IV-25, кв. 9, Младост 3, София
За контакти: арх. Димитър Младенов, Упълномощено лице на „ЛЕНАСТРОЙ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, Управител на Ситиарх ЕООД, ЕИК 175275611, гр. София 1407, ул.”Кричим” № 6, тел. : 02 8685578, 0889588667
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

14:10 | 27.10.14 | Инвестиционни предложения