• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00
  • ВИРТУАЛНА ПРИЕМНА

Инвестиционни предложения

Обява

До заинтересoваните лица и общественост.
На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр.25/2003г.)От СТОЛИЧНА ОБЩИНА- РАЙОН „МЛАДОСТ” с кмет др. Цвета Авджиева, Седалище и адрес на управление: Гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост-3”, ул. „Свето преображение” №1, Лице за контакти: ланд. арх. Антония Събинска, мл. експерт отдел „БЕ”, Тел: 0889 377 800
СЪОБЩАВА,
На засегнатото население на район „Младост”- СО, за ново инвестиционно предложение за ОДЗ ЗА 10 ГРУПИ в м. „Югоизточен град, Район 4-зона 5” ,кв.19 (нов19а), УПИ II – ОДЗ, ж.к.”Младост-4”, р-н „Младост”.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София 1618, бул.”Цар Борис III” №136, et.10.
e-mail: riew-sofia@riew-sofia.goverment.bg

14:11 | 29.10.14 | Инвестиционни предложения