Инвестиционни предложения

Обява

До заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) , „Ермитаж класик” АД, гр.София, бул „България 81 Б”, ет 1, офис 1-2.

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение, за Топлозахранване и абонатна станция, на жилищна сграда в УПИ V-144,145,436, кв.19Д, м „Младост-4”, район Младост”-СО.

За контакти: Янка Попова тел. 954-92-97, 0889928989

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис Ш” № 136, ет. 10,

e-mail:riew-sofia@riew-sofia.government.bg

15:28 | 21.04.14 | Инвестиционни предложения