• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

Обява

До заинтересованите лица и общественост
На основание чл.6 ал.1 ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр.25/2003г.)От СТОЛИЧНА ОБЩИНА- РАЙОН „МЛАДОСТ” с кмет др. Цвета Авджиева Седалище и адрес на управление:Гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост-3”, ул. „Свето преображение” №1 Лице за контакта: инж.Антоанета Младенова – 0888 111 674
СЪОБЩАВА
На засегнатото население на район „Младост”- СО, за ново инвестиционно предложение за ОДЗ ЗА 10 ГРУПИ в м. „Югоизточен град, Район 4-зона 5” кв.19 (нов19а), УПИ II – ОДЗ, ж.к.”Младост-4”, р-н „Младост”
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София 1618, бул.”Цар Борис III” №136, eт.10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.goverment.bg

14:31 | 19.01.15 | Инвестиционни предложения