Търгове и конкурси

Обява

Обява за конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, за детски развлекателен комплекс.

15:31 | 07.04.15 | Търгове и конкурси