Търгове и конкурси

Обява

„Удължаване на срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти – частна общинска собственост”

14:03 | 08.05.15 | Търгове и конкурси