• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
Сиенит Инвест ООД, гр. Пловдив, ул. “инж. Асен Иорданов” 7, ЕИК 115017743, МОЛ: Пламен Панчев
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за смяна на предназначението на магазин с медицински център, находящ се партера и първия етаж на бул. “Александър Малинов” 80А в “Офис сграда с ателиета, магазин , бар-клуб, фитнес, подземни гаражи и открит паркинг”
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: инж. Петко Тодоров Петков – 0889155775, гр. София, бул. “Александър Малинов” 80А, ет.1
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

14:08 | 11.05.15 | Инвестиционни предложения