Търгове и конкурси

Обява

Конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост

14:29 | 24.06.15 | Търгове и конкурси