Обществени обсъждания

Обявление за обществено обсъждане на Задание за изменение на ОУП на Столична община приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На Задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт“, одобрена с Решение 454/11.08.2017г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична община.

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РМЛ18-РД09-133/11.05.2018г. на Кмета на район „Младост” на 31.05.2018 г. от 18.30 ч. часа в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“, гр. София, ул. „Сердика“ № 5, зала на ет. 3 ще се представи проект на Задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт“ за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен.

Заданието с графичните материали към него са налични в сградата на районната администрация, на адрес: гр. София, ул. “Свето Преображение“ №1 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Младост“. След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проект за задание могат да се депозират в срок до 22.06.2018 г. в районната администрация или по електронна поща.
Становища постъпили след 22.06.2018 г. няма да бъдат разглеждани.

След приключване на общественото обсъждане в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“, гр. София, ул. „Сердика“ № 5, зала на ет. 3, ще се проведе заключителна дискусия на 28.06.2018 г. от 18,30 ч.

Документи:

  1. Заповед РМЛ18-РД09-133/11.05.2018г.
  2. Задание за изменение на ОУП на Столична община – Част “Комуникационно-транспортна система – масов градски релсов транспорт”
  3. Комуникационно-транспортна система – Предложение за изменение на мрежата на столичния метрополитен
  4. Комуникационно-транспортна система – изменение – Развитие на ЖП транспорта и обвръзката с релсовия градски електротранспорт
  5. Комуникационно-транспортна система – изменение – Масов градски релсов електро-транспорт

 

15:14 | 11.05.18 | Обществени обсъждания