Търгове и конкурси

Обявление за провеждане публично оповестен конкурс „Столово хранене“ за организиране на ученическо столово хранене в 10 СУ „Теодор Траянов“

13:38 | 10.08.20 | Търгове и конкурси