Обявление по ЗУТ

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ относно Заповед № PMЛ17-PA50-13/02.06.2017 на главния архитект на район „Младост”

Столична община-район „Младост“ на основание чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена заповед № РМЛ17-РА50-13/12.06.2017г. на Гл. архитект на СО-район „Младост“, с която се разрешава устройствена процедура-изменение на план за регулация и застрояване (ИПР) в следния териториален обхват: Местност “Горубляне“, кв. 20 УПИ XIV-346, УПИ I-347 и УПИ II-346, район „Младост“ на СО.

Вижте обявлението: Обявление РМЛ17-РА50

23:49 | 13.06.17 | Обявление по ЗУТ