Обявление по ЗУТ

Обявление

Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-6402-22/04.11.2015г. на Главния архитект на район „Младост”, с която се разрешава изработване на проект за изменение на действащ подробен устройствен план в следния териториален обхват: Изменение на плана за застрояване на местност „кв.Горубляне”, кв.32, УПИ XIX-1112, УПИ XX-628 и УПИ XXVIII-1112.

15:22 | 05.11.15 | Обявление по ЗУТ