Обявление по ЗУТ

Обявление

Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РМЛ16-РА50-3/16.02.2016г. на Вр.ИД Главен архитект на район „Младост”, с която се разрешава изработване на проект за изменение на действащ подробен устройствен план в следния териториален обхват: Изменение на плана за застрояване на местност „кв.Горубляне”, кв.27, УПИ XI-1258 и УПИ XII-663.

15:24 | 17.02.16 | Обявление по ЗУТ