Обявление по ЗУТ

Обявление

Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РМЛ16-РА50-7/22.04.2016г. на главния архитект на район „Младост”, с която се разрешава изработване на проект за изменение на действащ подробен устройствен план в следния териториален обхват: Изменение на плана за застрояване на местност „кв.Горубляне”, кв.46, УПИ II-427 и УПИ XXV-427,427а.

15:27 | 25.04.16 | Обявление по ЗУТ