Обявление по ЗУТ

Обявление

Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РМЛ16-РА50-6/20.04.2016г. на главния архитект на район „Младост”, с която се разрешава изработване на проект за изменение на действащ подробен устройствен план в следния териториален обхват: Изменение на плана за застрояване на местност „кв. Горубляне”, кв.95, УПИ III-153.

15:29 | 25.04.16 | Обявление по ЗУТ