Обявление по ЗУТ

Обявление

Столична община-район “Младост” на основание чл. 124б ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е издадена заповед № РМЛ16-РА50-16/10.08.2016г. на Главния архитект на район „Младост“ на СО, с която се разрешава устройствена процедура – ИПР – изменение на план за регулация за УПИ III-227, УПИ IV-228 и УПИ ХХI-226 кв. 47 м. „Горубляне“ по план на гр. София.

15:57 | 11.08.16 | Обявление по ЗУТ